Obchodní podmínky

Předmět činnosti, příjem objednávek, rozvoz

Předmětem činnosti je výroba a rozvoz hotových jídel. Minimální objednávka na rozvoz je 139,- Kč. Objednávky se přijímají pouze během otevírací doby. Příjem objednávek může být ukončen maximálně 15 min před stanoveným časem ukončení provozu. Rozvoz po Pardubicích je zdarma. Společnost si vyhrazuje právo do okrajových nebo vzdálenejších dodacích míst účtovat příplatek nebo změnit výši minimální objednávky. Výše příplatku nebo změna minimální objednávky musí být s klientem odsouhlasena při přijetí objednávky.
Reklamace

V případě jakékoliv nespokojenosti s dodaným jídlem nebo způsobem doručení má zákazník právo zboží i službu reklamovat. Pro případnou reklamaci volejte neprodleně po zjištění závady na číslo 777 023 111 V případě oprávněnosti reklamace s Vámi odpovědný pracovník projedná řešení vzniklé situace. K reklamaci musí být předložena účtenka za dodané zboží.
Platební podmínky

Za produkty a služby přijímáme platby v hotovosti, stravenkami, platebními kartami. Platba platební kartou musí být nahlášena při objednávce. Pracovníci rozvozu u sebe mají hotovost ve výši max. 1000,- Kč. Pokud k platbě použijete větší než tisícikorunovou bankovku, musí být tato platba nahlášena u objednávky. Při platbě stravenkami nebo jinými gastropoukázkami může být z jejich nominální hodnoty odečteno 6 % na pokrytí výdajů na manipulaci a na poplatek společnosti, která uvedené gastropoukázky vydala.
Akce, slevy, speciální nabídky

Veškeré vyhlášené akce, slevy a speciální nabídky musí být uplatněny a odsouhlaseny při objednávce. Nárok na akce, slevy a speciální nabídky nelze uplatňovat zpětně. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit vyhlášené akce, slevy a speciální nabídky.
Alergeny

Informace dle směrnice 2000/89 ES v kontextu směrnice EU 1169/2011 – veškeré námi vyráběné produkty obsahují nebo mohou obsahovat všechny alergeny. Jejich seznamy jsou vyvěšeny na provozovně. Alergeny: 1 – obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice 2 – korýše a výrobky z nich, 3 – vejce a výrobky z nich, 4 – ryby a výrobky z nich, 5 – podzemnici olejnou (arašídy) a výrobky z nich, 6 – sójové boby (sója), 7 – mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), 8 – skořápkové plody, konkrétně: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich, 9 – celer a výrobky z něj, 10 – hořčice a výrobky z ní, 11 – sezamová semena (sezam) a výrobky z něj, 12 – oxid siřičitý a siřičitany v koncentraci vyšší než 10mg/kg, vyjádřený jako celkový SO2, 13 – vlčí bob a výrobky z něj, 14 – měkkýši a výrobky z nich, dle nař. EP č. 2000/13 O poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dle Nařízení (EU) 2016/679 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy,   a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu email  pizzerieallastazione@seznam.cz nebo na adresu Navo Trade s.r.o. Holandská 532, Pardubičky, 533 01 Pardubice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.